KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

 

GDAŃSK 2018

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorami Konkursu są: Fundacja Sinfonietta Pomerania, Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Gdańsku.

2. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości, bez limitu wieku.


3. Przedmiotem Konkursu jest utwór na orkiestrę kameralną bez udziału solisty/-ów oraz elektroniki.

Maksymalny skład orkiestry jest następujący:

fl, ob, cl, fg

cr, tr, tn

2 batt

pf

vno I, vno II, vla, vc, cb.

Wszystkie instrumenty, z wyjątkiem perkusji, występują w pojedynczej obsadzie 

(15 wykonawców).

Dopuszczalne jest użycie mniejszej liczby instrumentów, jednak powinno ich być nie mniej niż 12.


4. Czas trwania utworu powinien wynosić od 9 do 14 minut.


5. Do Konkursu można zgłaszać tylko utwory oryginalne, dotychczas niewykonane

i niepublikowane oraz nienagrodzone na innych konkursach.


6. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Dwa egzemplarze partytury utworu

w postaci wydruku wraz z symulacją dźwiękową na płycie CD należy oznaczyć godłem.

Do partytury należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem i zawierającą:

imię i nazwisko kompozytora, adres, nr telefonu, e-mail oraz CV.


7. Przewiduje się przyznanie trzech nagród:

I – 3 000 zł

II – 2 000 zł

III – 1 000 zł

Wysokości nagród są kwotami brutto.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Dopuszcza się również przyznanie pozaregulaminowych wyróżnień.

8. Kompozytorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do dostarczenia materiałów orkiestrowych w postaci elektronicznej (PDF) w terminie do 5

listopada 2018 r.


9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów wraz z ich rejestracją archiwalną (live) podczas IV

Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” w listopadzie 2018 r. w Gdańsku przez Orkiestrę Sinfonietta Pomerania oraz do ich kolejnych wykonań.

10. Utwory konkursowe należy nadsyłać na adres:


Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk,

z dopiskiem Konkurs Kompozytorski im. Stanisława Moniuszki


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).


11. Nadesłane partytury nie będą zwracane.


12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.


13.
Prawa autorskie:

a) Każdy uczestnik Konkursu składając utwór oświadcza, że jest właścicielem osobistych
i majątkowych praw autorskich zgłoszonego utworu.

b) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich uczestników.

c) Autorzy nagrodzonych utworów przenoszą na Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku majątkowe prawa autorskie do utworu na okres 2 lat, na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystywanie w działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,

- publiczne wykorzystywanie i wyświetlanie utworu,

- umieszczanie utworu w Internecie.

Autorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu na warunkach określonych w pkt. 3.

Nagroda pieniężna przekazana zostanie po podpisaniu umowy.

14. Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

z zastrzeżeniem przepisów prawa: do ich sprostowania, usunięcia, przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz cofnięcia

zgody.

Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

15. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19 marca 2018 roku orkiestra Sinfonietta Pomerania wystąpiła na 47 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna". W programie koncertu znalazły się następujące utwory:

Artura Kroschela - Nimis dla 15 wykonawców

Andrzeja Dziadka - Pomerania 

Tadeusza Dixy - Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną

Moniki Kędziory - Ex imo mari na orkiestrę kameralną

Zbigniewa Kozuba - Koncert na fortepian i małą okirestrę

wykonawcy:

Karolina Piątkowska-Nowicka - skrzypce

Joanna Marcinkowska - fortepian

Tadeusz Dixa - dyrygent

W dniach od 9 do 11 marca odbyły się warsztaty pt. "Problemy odczytania i przygotowania współczesnej partytury" dla studentów specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa Akademii Muzycznej w Gdańsku. Poprowadził je Szymon Bywalec - znakomity dyrygent i specjalista w dziedzinie wykonawstwa muzyki współczesnej. Wydarzenie zakończyło się koncertem orkiestry Sinfonietta Pomerania, którą dyrygowali uczestniczący w warsztatach studenci. W programie znalazły się utwory kompozytorów gdańskich: Pomerania Andrzeja Dziadka, Ballada Tadeusza Dixy, Muzyka Piotra Jędrzejczyka, Wszelki wypadek Krzysztofa Olczaka. 

Z radością informujemy, że ukazała się pierwsza płyta orkiestry Sinfonietta Pomerania: Contemporary Music from Gdansk vol. 2 (DUX 1429). Znalazły się na niej cztery utwory kompozytorów związanych z gdańską Akademią Muzyczną:

 

Andrzeja Dziadka - Pomerania

Tadeusza Dixa - Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną

Sławomira Zamuszki - Sinfonietta

Krzysztofa Olczaka - Koncert na flet i orkiestrę

 

Wykonawcy:

Karolina Piątkowska-Nowicka - skrzypce

Łukasz Długosz - flet

Orkiestra Sinfonietta Pomerania

Tadeuz Dixa - dyrygent

Serdecznie zapraszamy na III Festiwal Muzyki Współczesnej "Nowe Fale", który rozpocznie się 25 listopada. 3 grudnia na koncercie finałowym tradycyjnie wystąpi Orkiestra Sinfonietta Pomerania. Szczegółowy program całego festiwalu znajdą Państwo na stronie www.nowefale.pl .

 

28 października Sinfonietta Pomerania wystąpi podczas VI edycji festiwalu NeoArte. Nasza orkiestra zagra na koncercie monograficznym Pierre'a Jodlowskiego. Serdecznie zapraszamy!

 

Program koncertu: 

Pierre Jodlowski - Respire for 11 instruments

Pierre Jodlowski - Série Blanche for piano & electronics with video introduction

Pierre Jodlowski - In & Out for violin, cello, video & electronics

Pierre Jodlowski - 60 Loops for string quartet and electronics

Pierre Jodlowski - Time & Money for percussion, video and electronics

28.10.2017, godz. 19.00, Gdańsk, Nowa Synagoga

Sinfonietta Pomerania

Tadeusz Dixa - dyrygent

 

Szczegółowy program całego festiwalu, informacje o biletach i rezerwacji miejsc: www.neoarte.pl

Najbliższy koncert Orkiestry Sinfonietta Pomerania odbędzie się 1 kwietnia w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego:

Sala koncertowa Akademii Muzycznej

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

1 kwietnia 2017 r., godz. 17.00

Nowe Brzmienia Gdańskie

Koncert współczesnych kompozytorów gdańskich

program koncertu:

Sławomir ZamuszkoSinfonietta

Andrzej DziadekSinfonietta nr 2, część II

Krzysztof OlczakEpitafium 1444

(wersja na skrzypce, wiolonczelę i fortepian)

Marek CzerniewiczEpigramat, Pokój wrogom!, Tytan

z cyklu 5 utworów na trio stroikowe

Piotr JędrzejczykMusic for 11 instruments

Tadeusz DixaBallada na skrzypce i orkiestrę kameralną

wystąpi:

Sinfonietta Pomerania

Anna Gadzińska – flet, Marta Różańska – obój, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Mirosław Pachowicz – fagot, Krzysztof Landowski – róg, Emil Miszk – trąbka, Maciej Stromski – puzon, Maciej Lange – instrumenty perkusyjne, Paweł Nowicki – instrumenty perkusyjne, Piotr Nowicki – fortepian, Paweł Kapica – skrzypce, Michał Markiewicz – altówka, Błażej Goliński – wiolonczela, Jarosław Stokowski – kontrabas

Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce

Tadeusz Dixa – dyrygent

Serdecznie zapraszamy na II Gdański Koncert Prawykonań
z udziałem Orkiestry Sinfonietta Pomerania!
 
8 XI 2016, godz. 18.00
Sala Kameralna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
 
WYKONAWCY:
Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce
Orkiestra Sinfonietta Pomerania
Tadeusz Dixa – dyrygent
 
PROGRAM:
Sławomir Zamuszko – Sinfonietta (2016)*
Tadeusz Dixa – Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną (2016)*
Andrzej Dziadek – Sinfonietta nr 2 (2016)*

logo nowe fale 2016Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Muzyki Współczesnej "Nowe Fale"! Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Gdańsku od 6 do 17 listopada 2016. www.nowefale.pl  - pod tym adresem internetowym znajdą Państwo wszystkie informacje o festiwalu oraz jego szczegółowy program. Zapraszamy na stronę oraz do udziału w wyjątkowych koncertach. Ostatniego dnia festiwalu, 17 listopada o godzinie 19:00 w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu naszej orkiestry!

Nowe Fale 2016 plakat

Najbliższy koncert orkiestry Sinfonietta Pomerania odbędzie się już w sobotę, 9 kwietnia. Jest to kolejna odsłona wydarzenia znanego jako "Nowe Brzmienia Gdańskie", organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. W programie tradycyjnie znajdą się utwory kompozytorów działających na Wybrzeżu - Andrzeja Dziadka, Krzysztofa Olczaka, Leszka Kułakowskiego, Sławomira Zamuszki, Jarosława Drozda oraz Tadeusza Dixy. Tym razem nasz zespół wystąpi w rozmaitych kombinacjach kameralnych. Serdecznie zapraszamy!

sobota, 9 kwietnia 2016, godzina 17.00

Aula Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Program koncertu:

Sławomir ZamuszkoEuropejczyk w Meksyku

Jarosław DrozdX=Y

Andrzej DziadekTrzy pieśni fagot, klarnet i flet

Leszek KułakowskiOstinatopermutacje

Krzysztof OlczakEpitafium 1444

Tadeusz DixaOktet*

Sinfonietta Pomerania w składzie:

Iwona Brosz – flet, Jarosław Wyrzykowski – obój, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Mirosław Pachowicz – fagot, Maciej Lange – instrumenty perkusyjne, Jarosław Drozd – instrumenty perkusyjne, Łukasz Świerkosz – instrumenty perkusyjne, Tomasz Jocz – fortepian, Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce I, Paweł Kapica – skrzypce II, Michał Markiewicz – altówka, Tadeusz Samerek – wiolonczela, Tadeusz Dixa – dyrygent

*prawykonanie

Go to top